Nesse Oppvekstsenter Album Lenkjer Om oss Om oss Om oss

Dei tilsette

 

 

Randi Olsen
Assistent
E-post: randi.olsen@balestrand.kommune.no

Randi arbeider som assistent i barnehagen i 60 % stilling. Ho arbeider onsdag, fredag og anna kvar måndag og tysdag.  


Else Menes
Assistent
E-post: else.menes@balestrand.kommune.no

Else er assistent, med barne- og ungdomsarbeidar utdanning, i barnehagen i 78% stilling og jobbar måndag, onsdag og anna kvar tysdag og fredag.


Veronika Sande
Assistent
E-post:

Veronika arbeider som assistent i barnehagen, SFO og på skulen i til saman 65% stilling. Ho arbeider måndag, tysdag, onsdag og anna kvar torsdag og fredag.


Randi Sande
Lærar
E-post: randi.sande@balestrand.kommune.no

Randi Sande arbeider 20 % som pedagogisk leiar i barnehagen. Ho er her tysdag og onsdag. 


Hallbjørg Eidhamar
Rektor
E-post: hallbjorg.eidhamar@balestrand.kommune.no

Hallbjørg er styrar i Nesse - og Fjordtun barnehage. 

Ho har fordelt det slik at ho er heile onsdagen på Nessane og heile torsdagen på Fjordtun. Resten av stillinga fordeler ho der ho ser det er behov.  

 

 Ruth Nesse
Reinhaldar
E-post:

Ruth er reinhaldar ved oppvekstsenteret. Ho køyrer også taxi når me skal på tur og har skuleskyssen.


Gunn Linde
Lærar (kontaktlærar)
E-post: gunn.linde@balestrand.kommune.no

Gunn har 90 % stilling som pedagogisk leiar og 10 % som styrar. 


Marianne Herland
Pedagogisk leiar
E-post: marianne.herland@balestrand.kommune.no

Marianne er for tida i permisjon frå jobben sin som pedagogisk leiar i barnehagen.