Nesse Oppvekstsenter Album Lenkjer Om oss Om oss Om oss

SFO


 

Informasjon

I 2007 gjorde Balestrand kommunestyre vedtak om å ha SFO tilbod gjennom heile året, også på elevfrie dagar og i feriar. Ordninga vart gjeldande frå skuleåret 2007 – 2008. Ved innføring av den nye ordninga gjekk tal brukarar ned. Om sommaren (frå skuleslutt i juni til skulestart i august ) var det svært få barn som nytta seg av tilbodet.

 

29.02.2009 gjorde Utval for oppvekst og omsorg nytt vedtak om å gå tilbake til tidlegare ordning for SFO, med tilbod berre dei dagane elevane går på skulen. Den nye ordninga vart gjort gjeldande frå og med skuleåret 2008 – 2009.

 


 

 

 

  
  
  
  

 

 

 


 Tilbake til startsida